Huisartsen Kring Haaglanden

Welkom op de website van Huisartsen Kring Haaglanden (HKH), de vereniging van huisartsen in Den Haag, Rijswijk, Voorburg-Leidschendam, Wassenaar en Zoetermeer. Leden zijn gevestigde huisartsen, huisartsen in dienstverband, waarnemers en huisartsen in opleiding in de regio. 

De vereniging behartigt de belangen van de huisartsen in de regio Haaglanden en maakt deel uit van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Naast belangenbehartiging heeft de Huisartsenkring tot taak het verstevigen van de positie van de huisartsenzorg in de regio, in het belang van de patiënten. Dit gebeurt door beleidsvorming en visieontwikkeling op het gebied van samenwerking, kwaliteit en organisatieontwikkeling en de vertegenwoordiging van huisartsen in diverse overlegsituaties in de regio.

Webdesign & Content Management Systeem door De Webmakers