Links en telefoonnummers

Websites

http://www.lhv.nl/   Landelijke Huisartsen Vereniging
http://www.artsennet.nl/   Het digitaal trefpunt van medisch Nederland
http://www.bjzhaaglanden.nl/   Bureau Jeugdzorg Haaglanden
http://www.bronovo.nl   Stichting Bronovo-Nebo
http://www.elzha.nl/   Eerstelijns Zorggroep Haaglanden
http://www.ggd.nl/   GGD Nederland
http://www.hagaziekenhuis.nl/   Haga ziekenhuis
http://www.langeland.nl/   Langeland Ziekenhuis
http://www.lijn1haaglanden.nl/   Lijn1 Haaglanden
http://www.mchaaglanden.nl/   Medisch Centrum Haaglanden
http://www.nivel.nl/   Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg
http://www.npcf.nl/   Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
http://www.nvz-ziekenhuizen.nl/   Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (wachttijden)
http://www.rijksoverheid.nl/   Gemeenschappelijke website van de Rijksoverheid
http://www.smashaaglanden.nl/   Stichting Mobiele Artsenservice Haaglanden
http://www.tebeyo.nl/   Praktijk voor slachtoffers van seksueel misbruik
http://www.transmuralezorg.nl/   Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken
     

 

Telefoonnummers

Gemeentelijke lijkschouwer   Tel. 070 – 353 7183 (overdag)
ELZHA   Tel. 070 – 820 0830
Webdesign & Content Management Systeem door De Webmakers