Organisatie / profiel

De Huisartsen Kring Haaglanden behartigt de belangen van huisartsen in de regio Haaglanden. We bieden als de vertegenwoordiger van huisartsen in de regio belangenbehartiging en ledenservice aan onze leden. Maar daar stoppen we niet, we ondersteunen ook bij het daadwerkelijk in praktijk brengen van een verbetertraject of oplossing. We doen dat met oog voor alle aspecten die specifiek in de huisartsenzorgsector spelen. Denk daarbij aan sectorspecifieke regelgeving, organisatorische verhoudingen, belangen van verschillende stakeholders.

Het doel is daarbij altijd dat onze leden goede en betaalbare zorg kunnen leveren.

Onze kracht ligt in de volgende drie kennisgebieden: 

  • Algemene en individuele belangenbehartiging 
  • Klachtenregeling Huisartsenzorg
  • Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen

De Huisartsen Kring Haaglanden kenmerkt zich door een aantal kwaliteiten te bieden:

Kennis over ontwikkelingen in de huisartsenzorg
Ontwikkelingen in de huisartsenzorg gaan snel en zijn veelomvattend. Nieuwe wetten en regels, innovaties en toetreders op de markt en interne ontwikkelingen. De Huisartsenkring kent deze aspecten en kan ze duiden.

Kennis over de huisartsenpraktijk
De beleidsmedewerkers van de Huisartsen Kring hebben ervaring met het analyseren van de individuele zorgovereenkomst, personeelsaangelegenheden, wet- en regelgeving op alle niveaus binnen de huisartsenpraktijk: van jaarplannen en -rapportages tot analyses van niet uitgekeerde declaraties.
We weten waar u het over heeft!

Efficiënt, grondig en doortastend werken
De belangen in de huisartsenzorg zijn groot, de omstandigheden complex en de ontwikkelingen gaan snel.

De werkzaamheden en beslissingen van de huisarts moeten daarom tijdig en doortastend zijn. De Huisartsenkring werkt efficiënt en grondig en zorgt ervoor dat u tijdig de juiste besluiten kunt nemen.

Inzicht bieden
Huisartsen werken in een complexe omgeving van indicatoren, richtlijnen en steeds verder gaande transparantie. Wij helpen onze leden aan het inzicht en overzicht op deze omgeving op een hoog niveau.

Bij de Huisartsenkring werken beleidsmedewerkers met ruime en uiteenlopende ervaring in de huisartsenzorg. Wij zorgen voor blijvend resultaat en tonen aan dat onze inzet direct resultaat oplevert. 

De Huisartsen Kring Haaglanden is sinds 1991 gevestigd te Den Haag en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 40.41.26.21.

Webdesign & Content Management Systeem door De Webmakers