Bestuur

Voorzitter

mw. H.M.M. Vos, huisarts (te Den Haag)

portefeuille achterstandshuisartsen

 


Penningmeester

mw. J.M.H. de Vroomen, huisarts (te Den Haag)

portefeuille kwaliteit

 

Leden

 

dhr. A.W.T. Nijenhuis, huisarts (te Den Haag)

 

 

mw. S.E. Vas Nunes, waarnemend huisarts (te Den Haag)

portefeuille waarnemers en Hidha's

 

dhr. P.S. Ottengraf, huisarts (te Leidschendam)

 

 

dhr. E.M. Warmenhoven, huisarts (te Den Haag) 

 

Correspondentieadres bestuur

Het bestuur van de Huisartsen Kring Haaglanden hecht waarde aan een goede communicatie met haar leden.

Voor zaken van principiële aard en collegiaal belang kunt u zich tot het bestuur wenden.

President Kennedylaan 15, 1e etage

2517 JK  DEN HAAG

tel.        : (070) 302.98.22

fax        : (070) 358.45.29

email    : bestuur@kringhaaglanden.nl

 

Directeur

mw. drs. H.L. Dekkers-Sinke

 

Bestuurssecretaris

mw. A. Jansen, MSc

 

Medewerkers

 

POH GGZ

Barbara de Doelder

Sarah van den Bos

Maarten Saffrie

Annemarie de Koning

 

Klachtenregeling Huisartsenzorg Haaglanden

mw. S (Sandra) Leyer, klachtenbemiddelaar

mw. mr. A. (Adriënne) Tingen, klachtenfunctionaris

 

Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen

Ellis van Biezen, districtscoördinator

Maas van der Feen, plaatselijk coördinator

Eric Warmenhoven, plaatselijk coördinator

Anne Marie Joustra-Dijkhuis, plaatselijk coördinator

Ger Bulder, Perifeer Accreditatie Medewerker

Brenda Teutenberg, coördinator

Maarten Saffrie, coördinator

 

Secretariaat

Marianne van Velthoven, management assistent

 

Webdesign & Content Management Systeem door De Webmakers