Bestuur

Voorzitter/Penningmeester/Secretaris

dhr. E.M. Warmenhoven, huisarts (te Den Haag) 

 

Leden 

dhr. A.W.T. Nijenhuis, huisarts (te Den Haag)

mw. A. Bijlard-Fraterman, waarnemend huisarts (te Den Haag)

mw. B.M. de Doelder, huisarts (te Rijswijk)

mw. A.E. Pikaar-van Zuilen, huisarts (te Zoetermeer)

 

Correspondentieadres bestuur

Het bestuur van de Huisartsen Kring Haaglanden hecht waarde aan een goede communicatie met haar leden.

Voor zaken van principiële aard en collegiaal belang kunt u zich tot het bestuur wenden.

President Kennedylaan 15, 1e etage

2517 JK  DEN HAAG

tel.        : (070) 302.98.22

email    : info@kringhaaglanden.nl

 

Bestuurssecretaris

dhr. mr. G.A. Hammers (waarnemend bestuurssecretaris) 

 

Medewerkers

mw. M. van Velthoven, Management Assistent

 

 

Webdesign & Content Management Systeem door De Webmakers