Kennisgebieden

De Huisartsenkring Haaglanden kenmerkt zich door een aantal kwaliteiten te bieden:

Kennis over ontwikkelingen in de huisartsenzorg
Ontwikkelingen in de huisartsenzorg gaan snel en zijn veelomvattend. Nieuwe wetten en regels, innovaties en toetreders op de markt en interne ontwikkelingen. De Huisartsenkring kent deze aspecten en kan ze duiden.

Kennis over de huisartsenpraktijk
De beleidsmedewerkers van de Huisartsenkring hebben ervaring met het analyseren van de individuele zorgovereenkomst, personeelsaangelegenheden, wet- en regelgeving op alle niveaus binnen de huisartsenpraktijk: van jaarplannen en -rapportages tot analyses van niet uitgekeerde declaraties.
We weten waar u het over heeft!

Efficiënt, grondig en doortastend werken
De belangen in de huisartsenzorg zijn groot, de omstandigheden complex en de ontwikkelingen gaan snel. De werkzaamheden en beslissingen van de huisarts moeten daarom tijdig en doortastend zijn. De Huisartsenkring werkt efficiënt en grondig en zorgt ervoor dat u tijdig de juiste besluiten kunt nemen.

Inzicht bieden
Huisartsen werken in een complexe omgeving van indicatoren, richtlijnen en steeds verder gaande transparantie. Wij helpen onze leden aan het inzicht en overzicht op deze omgeving op een hoog niveau.

Webdesign & Content Management Systeem door De Webmakers