Huisartsen en zorginstellingen sluiten overeenkomst voorbehouden handelingen

De LHV heeft samen met ActiZ, BTN en Verenso de handleiding ‘Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg’ uitgebracht. Deze handleiding geeft huisartsen, maar ook specialisten ouderengeneeskunde en VVT-zorgorganisaties, handvatten om zorgmedewerkers op verantwoorde wijze voorbehouden handelingen te laten uitvoeren. Het is een geactualiseerde versie van de eerdere handleidingen voor thuiszorg, verzorgingshuizen en verpleeghuizen.

De Wet BIG (Beroepen individuele gezondheidszorg) regelt onder meer wie voorbehouden handelingen, zoals injecteren, mag uitvoeren. Onder voorwaarden mogen medewerkers van zorgorganisaties deze handelingen uitvoeren in opdracht van een huisarts. Zowel voor de arts, de zorgmedewerker, als de bestuurder van de zorgorganisatie is het essentieel dat duidelijk is vastgelegd wie, onder welke voorwaarden, voorbehouden handelingen mag uitvoeren.

Eind jaren negentig zijn door de toenmalige brancheorganisaties handleidingen opgesteld voor de voorbehouden handelingen. Nieuwe ontwikkelingen, zoals de zelfstandige bevoegdheid van verpleegkundig specialisten, zijn reden voor de LHV, ActiZ, BTN en Verenso om de handleidingen te actualiseren en te bundelen tot één handleiding voor de sector verpleging, verzorging en thuiszorg. Deze nieuwe handleiding vervangt dus de separate handleidingen voor thuiszorg (1997), verzorgingshuizen (1997) en verpleeghuizen (1998).

Door het sluiten van een overeenkomst (namens de aangesloten huisartsen) op Kringniveau wordt gegarandeerd dat huisartsen niet met allerlei verschillende overeenkomsten met bijbehorende lijsten en uitvoeringsverzoeken van de verschillende instellingen voor VVT worden geconfronteerd.

Bovendien, een voor alle VVT-instellingen uniforme raamovereenkomst zorgt er voor dat er geen verschillende bepalingen in de overeenkomst(en) kunnen worden opgenomen die uitgelegd zouden kunnen worden als concurrentiebeperkend.

 

 

 

Webdesign & Content Management Systeem door De Webmakers