Caspir cursus module 6 dinsdag 28 januari 2020 voor huisartsen en POH's die aangesloten zijn bij Hadoks Chronische Zorg

Doelgroep Huisarts met POH of praktijkassistent
Organisatie Hadoks Services
Datum dinsdag 28 januari 2020
Aanvang 17.00 - 20.45 uur
Locatie President Kennedylaan 15-1e etage te Den Haag
Inlichtingen bteutenberg@kringhaaglanden.nl
Accreditatie 3 uur
Prijs vanaf € 40

Cursusinformatie

Her-certificering

Om voor her-certificering in aanmerking te komen dient u tweemaal per drie jaar een herhalingsmodule te volgen (module 6); een daarvan kunt u nu vervangen door een online module (Caspir online, zie www.cahag.nl). U moet eens in de drie jaar een portfolio inleveren van de laatste 8 spirometrieën die u hebt verricht, met een aandeel van zowel de uitvoerder als de beoordelaar (met ROER-formulier). Graag bij elke spirometrie een korte anamnese en beleid vermelden. Bij elke spirometrie in uw portfolio moet een afbeelding van alle blaaspogingen van door u afgenomen spirometrie aanwezig zijn, niet alleen de gekozen curve. Voor een eenvoudige logistiek is het aan te raden om dit portfolio tijdens een bijeenkomst van module 6 in te leveren bij de longfunctieanalist.

 

Casuïstiek

In deze module van de Caspir-nascholing staat het interpreteren van casuïstiek centraal. Daarom verzoeken wij u zelf casuïstiek aan te leveren. Per praktijk dient tenminste één casus te worden aangeleverd. Deze bestaat uit een casusbeschrijving en volledige spirometrie, zoals u ook bij module 5 hebt gedaan.

Deze kunt u tot dinsdag 30 april 2019 per mail sturen naar fheijerman@hadoks.nl en hdejong@shg.nl  én op de avond zelf meenemen op een USB-stick.

 

De volgende punten zijn van belang bij het inleveren van de longfuncties:

  • Een complete curve, met flow-volumecurve en volume-tijdcurve, drie metingen voor en drie metingen na bronchusverwijding
  • Klinische gegevens van de patiënt
  • Vraagstelling of andere reden van presentatie (bijvoorbeeld een bijzondere casus)

Uiteraard dient u de gegevens te allen tijde te anonimiseren


Inschrijven

Perso(o)n(en)
*

*
Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Webdesign & Content Management Systeem door De Webmakers