Caspir cursus module 6 dinsdag 28 januari 2020

Doelgroep Huisartsen, Praktijkondersteuners
Organisatie Hadoks Services
Datum dinsdag 28 januari 2020
Aanvang 17.00 - 20.45 uur
Locatie President Kennedylaan 15-1e etage te Den Haag
Inlichtingen bteutenberg@kringhaaglanden.nl
Accreditatie 3 uur
Prijs vanaf € 60

Cursusinformatie

Her-certificering

Om voor her-certificering in aanmerking te komen dient u tweemaal per drie jaar een herhalingsmodule te volgen (module 6); een daarvan kunt u nu vervangen door een online module (Caspir online, zie www.cahag.nl). U moet eens in de drie jaar een portfolio inleveren van de laatste 8 spirometrieën die u hebt verricht, met een aandeel van zowel de uitvoerder als de beoordelaar (met ROER-formulier). Graag bij elke spirometrie een korte anamnese en beleid vermelden. Bij elke spirometrie in uw portfolio moet een afbeelding van alle blaaspogingen van door u afgenomen spirometrie aanwezig zijn, niet alleen de gekozen curve. Voor een eenvoudige logistiek is het aan te raden om dit portfolio tijdens een bijeenkomst van module 6 in te leveren bij de longfunctieanalist.

 

Casuïstiek

In deze module van de Caspir-nascholing staat het interpreteren van casuïstiek centraal. Daarom verzoeken wij u zelf casuïstiek aan te leveren. Per praktijk dient tenminste één casus te worden aangeleverd. Deze bestaat uit een casusbeschrijving en volledige spirometrie, zoals u ook bij module 5 hebt gedaan.

Deze kunt u tot dinsdag 30 april 2019 per mail sturen naar fheijerman@hadoks.nl en hdejong@shg.nl  én op de avond zelf meenemen op een USB-stick.

 

De volgende punten zijn van belang bij het inleveren van de longfuncties:

  • Een complete curve, met flow-volumecurve en volume-tijdcurve, drie metingen voor en drie metingen na bronchusverwijding
  • Klinische gegevens van de patiënt
  • Vraagstelling of andere reden van presentatie (bijvoorbeeld een bijzondere casus)

Uiteraard dient u de gegevens te allen tijde te anonimiseren


Inschrijven

Perso(o)n(en)
*

*
Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Webdesign & Content Management Systeem door De Webmakers