Wegwijs binnen het traject van praktijkoverdracht

De Huisartsen Kring Haaglanden heeft speciaal voor huisartsen die hun praktijk gaan overdragen een informatiefolder ontwikkeld waarin alles staat opgenomen waar je als huisarts over na moet denken dan wel dient te regelen bij het overdragen van je praktijk aan bijvoorbeeld een jonge huisarts.

Deze folder geeft samen met de bijbehorende jaarplanner een beeld van alle zaken die geregeld dienen te worden én wanneer deze geregeld moeten worden. Hierbij wordt uitgegaan van een periode van 12 maanden vanaf het begin van het proces van overdacht tot de daadwerkelijke overdracht.

De jaarplanner is opgedeeld in drie tijdsvakken en per onderwerp. U kunt dan ook gemakkelijk per tijdsperiode als wel per onderwerp zoeken.

Wilt u de informatiefolder met bijbehorende jaarplanner ontvangen dan kunt u contact opnemen met de Huisartsen Kring Haaglanden. Leden van de HKH kunnen de folder gratis bestellen.

Contactpersoon:

Anneke Jansen
070-302 98 22
ajansen@kringhaaglanden.nl

Webdesign & Content Management Systeem door De Webmakers