SCEN

Indien een huisarts door zijn patiënt geconfronteerd wordt met een verzoek om euthanasie zal hij in het kader van de meldingsprocedure euthanasie aan een aantal zorgvuldigheidseisen moeten voldoen. Eén daarvan is het raadplegen van een tweede, onafhankelijke en deskundige arts. Hiertoe is de KNMG gestart met het project Steun en Consultatie bij Euthanasie Nederland (SCEN).

Een groep speciaal opgeleide artsen toetst of de consultvrager (de huisarts) medisch-professioneel zorgvuldig heeft gehandeld en brengt hierover verslag uit aan de consultvrager. De SCEN arts declareert zijn kosten sinds het CTG hiervoor in 2004 een tarief heeft afgegeven, rechtstreeks bij de zorgverzekeraar van de patiënt.

De begeleiding van de SCEN groepen voor wat betreft de intervisie is in handen van een intervisie begeleider die door de KNMG wordt betaald en voor de organisatorische zaken bij de Huisartsen Kring Haaglanden.

Bent u huisarts en heeft u een SCEN-arts nodig?

Bel dan op werkdagen, alleen bereikbaar tussen 09.00 uur en 17.00 uur, met SCEN Den Haag: (020) 592 33 18.

Informatie voor patiënten:

Voor patiënten geldt dat zij niet zelf rechtstreeks een beroep op een SCEN arts kunnen doen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw eigen huisarts of download hier de KNMG folder

Contactpersoon SCEN
Huisartsen Kring Haaglanden 
T 070-302 98 22
E Marianne van Velthoven

Webdesign & Content Management Systeem door De Webmakers