Visitatieprogramma IFH bij herregistratie huisarts

Huisartsen die met ingang van 1 januari 2016 willen herregistreren dienen als onderdeel van deze herregistratie het IFH (Individueel Functioneren Huisarts) te doorlopen.

Het visitatieprogramma bestaat uit een tweetal onderdelen: het verzamelen van informatie en het visitatiegesprek. Als informatie dient verzameld te worden een zelfevaluatie, een 360 graden feedback onder collega’s en een onderzoek onder patiënten. De verkregen informatie moet verwerkt worden tot een feedbackrapportage en in een visitatiegesprek worden besproken met een NHG-erkende gespreksleider.

 

Gespreksleiders in de regio Haaglanden

De NHG-erkende gespreksleider visitatie voert resultaatgerichte gesprekken. De gespreksleider bespreekt met de huisarts de feedbackrapportages tijdens het visitatiegesprek. De gespreksleider is onafhankelijk in de uitvoering van het visitatiegesprek.Huisartsen die deelnemen aan het visitatieprogramma kunnen een gespreksleider benaderen via de groep Visitatie op HAweb.

Overige informatie

Doorlopen van het visitatieprogramma neemt vier tot zes maanden in beslag en vraagt om een tijdsinvestering van ongeveer tien uur. Daarnaast draagt de huisarts de kosten voor gebruik van het online visitatieprogramma (€ 256,- incl. BTW voor niet-NHG leden) en de kosten voor inzet van een gespreksleider (richtprijs: € 450,- ex BTW voor een inzet van 4 uur).

Geaccrediteerde praktijk?

Voor huisartsen die in een geaccrediteerde praktijk werken is het ontwikkelde visitatieprogramma facultatief en geen verplichting voor herregistratie. Hieruit volgt tevens dat huisartsen er ook voor kunnen kiezen een praktijkaccreditatie te starten in plaats van het visitatieprogramma. Een vereiste is dan wel dat de praktijkaccreditatie succesvol is afrond voor de datum van herregistratie.

 

Meer informatie over het IFH is te vinden op www.mijnvisitatie.nl

 

 

Webdesign & Content Management Systeem door De Webmakers