Gespreksleider IFH in de regio Haaglanden

In de regio Haaglanden zijn verschillende gespreksleiders beschikbaar. Hieronder stellen de gespreksleiders, in alfabetische volgorde, zich voor.

 

Hans Peter Breedveldt Boer

" Maak van je werk je hobby", dat is mijn motto. Zoek verdieping in het vak en hou het leuk. (Overigens heb ik nog leuke andere hobby's naast het werk, maar dat terzijde.)

Zo heb ik aan een aantal NHG standaarden meegewerkt (NHG Standaard Incontinentie, 1ste herziening daarvan en de NHG Standaard Knieklachten bij adolescenten).

Naast huisarts( sinds 1982) ben ik  regionaal coördinator van de nascholingen geweest ,lid van de WDH,  EKC, Perifeer Accreditatie medewerker(PAM), vanaf  2002 tot huisarts-docent praktische vaardigheden op het huisartseninstituut van Rotterdam en instructeur AED/BLS .

De begeleidingskant van het vak ben ik de laatste jaren steeds leuker gaan vinden. Zo ben ik huisartsopleider geweest, begeleid ik opleiders en heb ik de NHG Gespreksleidersvisitatie cursus gedaan. Dit bevalt zo goed dat ik in september 2015 gestart ben met de NHG kaderopleiding Supervisie en Coaching. Ik  hoop mij de komende jaren in dit vak verder te bekwamen om aios, huisartsen en ondersteunend personeel beter te kunnen begeleiden. 

Het lijkt mij een mooie uitdaging om in de visitatiegesprekken collega’s te helpen hun functioneren te onderzoeken en te verbeteren.

 

Juliette Defoer

Van 1980 tot 2000 werkzaam geweest als fysiotherapeut met specialisatie psychosomatiek in een eigen praktijk. Van 1997 - 2005 had ik als fysiotherapeut zitting in het Centraal Tuchtcollege.
In 1997 heb ik de opleiding Mediation gedaan en van 2000-2003 de Supervisie- en Coachingsopleiding bij het NHG.
Sinds 2000 ben ik werkzaam als mediator, coach en klachtenbemiddelaar in de gezondheidszorg, als mediator bij de rechtbank Den Haag en als vertrouwenspersoon in diverse ziekenhuizen en instellingen.

De afgelopen 17 jaar heb ik talloze klachtbemiddelingen gedaan, met name voor huisartsen en specialisten.

Als mediator in de gezondheidszorg heb ik een groot aantal mediations en coachingstrajecten begeleid bij maatschappen van huisartsen, maatschappen van specialisten, afdelingen in ziekenhuizen en gezondheidscentra.

Naast bovenstaande doe ik al enkele jaren visitaties bij geregistreerde MfN-mediators.
Mijn ervaring met visitaties enerzijds en mijn betrokkenheid met de huisartsenpraktijk anderzijds, bieden het nodige fundament voor visitaties bij huisartsen als gespreksleider-IFH.

Ik vind het belangrijk dat in een open en vertrouwelijk klimaat gesprekken gevoerd kunnen worden over onderwerpen en situaties die problematisch voor iemand kunnen zijn. Vanuit mijn ervaring en betrokkenheid met lastige kwesties juist in de gezondheidszorg hoop ik een bijdrage te kunnen leveren bij het zoeken naar oplossingen of het aanvaarden van een bepaalde situatie.

 

Corine Douma

Naast mijn werkzaamheden als huisarts geef ik o.a. supervisie-onderwijs aan aios en begeleid ik diverse intervisiegroepen. Mijn streven is om de visitatiegesprekken inspirerend en motiverend te laten zijn ( en geen beoordeling!) Het is immers een mooi beroep: huisarts!

 

Els Hilhorst

Afgestudeerd als clinisch psycholoog, in 1973, werkte ik een paar jaren als docent bij de opleiding van maatschappelijk werkers. Verreweg het grootste deel van mijn werkse leven, vanaf 1981 tot 2008, werkte ik als gedragswetenschapper bij de huisartsenopleiding van de EUR (Rotterdam).

In de eerste werksituatie leerde ik professionals te begeleiden. Supervisie geven vormde daar een vast onderdeel van. In mijn werk als g.w.-er bij de huisartsenopleiding heb ik het huisartsenvak leren kennen, en de ervaring van mijn vorige werk benut en uitgebreid t.b.v. huisartsen(-in-opleiding).

Door het jarenlange omgaan met huisartsen, ben ik mij heel vertrouwd gaan voelen met het huisartsenvak.

Inmiddels ben ik een aantal jaren gepensioneerd. Dit geeft mij alle ruimte om door supervisie en begeleiding van huisartsengroepen betrokken te blijven bij de beroepsgroep, die ik tot op zekere  hoogte als "de mijne" ben gaan ervaren.

Ik denk dat het functioneren als gespreksleider i.h.k. van visitatiegesprekken goed aansluit met mijn professionele ervaring.

 

Vincent Muller

Ik ben Vincent Muller en werk als waarnemend huisarts in de regio Den Haag en omstreken. Ik ben 60 jaar en werkte tot vijf jaar geleden als praktijkhouder in Sassenheim.

Daarnaast ben ik werkzaam als kaderhuisarts Supervisor/Coach van het NHG en als kaderhuisarts EKC. In dat kader begeleid ik intervisie groepjes in de regio, begeleid ik individuele huisartsen of medisch specialisten en reis ik over de wereld met groepjes huisartsen/specialisten ; begeleide intervisie met als hoofdthema mindfulness.

Ook deed ik een korte opleiding om huisartsen te begeleiden rond het IFH traject. Wanneer u voor mij kiest als IFH begeleider hebben wij als afsluiting een evaluatie gesprek van maximaal anderhalf uur gericht op wat u persoonlijk nodig hebt om de komende vijf jaar verder te leren over het huisartsenvak, in zijn volle breedte. Puur medisch of op het vlak van bijvoorbeeld communicatie, samenwerking en professionaliteit. Waar staat u nu, bent u tevreden en hebt u een doel? Het gesprek is van mijn kant oordeelvrij. De inhoud van het gesprek bepaalt u!  

Webdesign & Content Management Systeem door De Webmakers