Wagro Haaglanden

Wie zijn wij

Wij zijn de Waarneemgroep Haaglanden die de belangen van alle waarnemers en HIDHA's in de regio Haaglanden probeert te behartigen. De regio beslaat: Den Haag, Rijswijk, Voorburg, Leidschendam, Wassenaar en Zoetermeer.

Wat doen wij?

- Belangenbehartiging bij de SMASH

- Belangenbehartiging binnen de HKH

- Nascholingen

- Intercollegiale toetsing

- Bemiddeling in FTO's

- Sociaal platform

- Vraagbaak

 

Doelstelling

Doelstelling van de  oprichting van de Wagro Haaglanden is om waarnemers en HIDHA's meer bij beleid(svorming) en activiteiten van de HKH te betrekken. Op deze manier kunnen waarnemers en hidha´s de voor hen belangrijke onderwerpen op de agenda van de Kring zetten en bijdragen aan regionale en landelijke beleidsontwikkeling en besluitvorming. Daarnaast bereikt het Kringbestuur dat haar handelen en haar besluiten gelegitimeerd worden en door zoveel mogelijk betrokken leden van een draagvlak worden voorzien. De beroepsgroep wordt daarmee als een eenheid naar buiten gepresenteerd.

Tevens rekenen wij het tot onze doelstelling om met de oprichting van de Wagro de specifieke bij- en nascholingswensen van waarnemers en HIDHA’s (o.a. FTO, kleinschalige nascholingen en intercollegiale toetsing) betere invulling te geven. Daarnaast biedt de Wagro, door middel van het organiseren van bijeenkomsten, een belangrijk sociaal ontmoetingsplatform voor waarnemers en hidha’s uit de regio.

Wij attenderen u tenslotte ook nog op de groep Wagro Haaglanden op Haweb. Hierop vindt u o.a. het actuele programma van de Wagro Haaglanden. 

Flyer Wagro Haaglanden:

Uiteraard functioneert Wagro Haaglanden alleen als we weten wat er leeft. Heb je vragen en/of opmerkingen, heb je interesse om onze commissie te versterken, zijn er dingen waar je tegenaan loopt, heb je ideeën over hoe zaken beter/anders kunnen? Alle vragen en opmerkingen zijn welkom! Stuur dan een mail naar wagro@kringhaaglanden.nl

Bekijk de informatie flyer van de Wagro door op deze link te drukken.

Samenstelling commissie:

Voorzitter:                Bas Vestjens, huisarts

Algemeen lid:           Meike Epema, huisarts

Algemeen lid:           Jisva Vellenga, huisarts

Algemeen lid:           Lotte Steggerda, huisarts

Algemeen lid:           Sabine Vas Nunes, huisarts en HKH-bestuurslid portefeuille Wagro

Algemeen lid:           Tjitske van den Bruele

Algemeen lid:           Narada Sippel

Algemeen lid:           Sandra Moeliker

Secretaris:               Anneke Jansen, bestuurssecretaris HKH

 

 

Webdesign & Content Management Systeem door De Webmakers